Konkurs za upis novih studenata FCJK biće raspisan 27. juna

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće 27. juna 2020. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2020/2021, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Prijave na konkurs će se podnositi 30. juna te 1. i 2. jula 2020. godine od 10 h do 14 h u prostorijama Fakulteta (Vladike Petra I b. b. Cetinje).

Ove godine je omogućeno i elektronsko prijavljivanje. Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2020/06/Prijavni-list-za-upis-2020-2021.pdf. Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me u periodu od 30. juna u 10 h do 2. jula 2020. u 14 h.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 3. jula 2020. godine.

U junskom upisnom roku može se upisati 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 6. jula 2020. godine.
Upis kandidata koji su stekli pravo na upis izvršiće se 9. jula 2020. godine.