Konkurs za upis novih studenata FCJK biće raspisan 30. juna

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće u srijedu 30. juna 2021. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2021/2022, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Konkursom je predviđeno 40 budžetskih mjesta.

Prijave za konkurs podnose se 1. i 2. jula 2021. godine od 10 h do 14 h u prostorijama Fakulteta ili elektronski zaključno s 2. julom 2021. godine do 14 h.

Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka. Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me. Originalna dokumenta će se dostavljati preporučenom/kurirskom pošiljkom na adresu Fakulteta zaključno s 3. julom 2021. godine.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga, hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 3. jula 2021. godine u 10 h u prostorijama Fakulteta.

U junskome upisnom roku može se upisati 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 5. jula 2021. godine.

Upis primljenih kandidata obaviće se 8. jula 2021. godine.