Konkurs za upis novih studenata FCJK – drugi upisni rok biće raspisan 15. jula

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće 15. jula 2023. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2023/2024, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Prijave na konkurs podnose se na dva načina:

  • Lično 17. jula 2023. godine od 10 h do 13 h u prostorijama Fakulteta.  
  • Elektronski na platformi upisi.edu.me zaključno s 18. julom u 16h ili slanjem skenirane dokumentacije na imejl adresu info@fcjk.me do 19. jula u 16 h.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz  Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 17. jula 2023. godine u 12 h.

U drugom upisnom roku može se upisati 28 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 20. jula 2023. godine.

Budi i ti dio uspješne FCJK priče!

#studirajcrnogorski