Konkurs za upis novih studenata FCJK – drugi upisni rok biće raspisan 17. jula

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće u subotu 17. jula 2021. godine Konkurs za drugi upisni rok studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2021/2022, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Konkursom je predviđeno 25 budžetskih mjesta.

Prijave za konkurs podnose se 19. i 20. jula 2021. godine od 10 h do 14 h u prostorijama Fakulteta ili elektronski zaključno s 20. julom 2021. godine do 14 h.

Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka. Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me. Originalna dokumenta će se dostavljati preporučenom/kurirskom pošiljkom na adresu Fakulteta zaključno s 21. julom 2021. godine.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga, hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 21. jula 2021. godine u 10 h u prostorijama Fakulteta.

U julskome upisnom roku može se upisati 25 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 23. jula 2021. godine.

Upis primljenih kandidata obaviće se 26. jula 2021. godine.