Konkurs za upis novih studenata FCJK – prvi upisni rok biće raspisan 2. jula

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće 2. jula 2022. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2022/2023, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Prijave na konkurs podnose se 4, 5. i 6. jula 2022. godine od 10 h do 14 h u prostorijama Fakulteta ili elektronski zaključno sa 6. julom 2022. godine do 14 h.

Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2022/07/Prijavni-list-osnovne-studije.pdf .

Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me . Originalna dokumenta dostaviti preporučenom/kurirskom pošiljkom na adresu Fakulteta najkasnije do 7. jula 2022.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz  Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 7. jula 2022. godine.

U prvom upisnom roku može se upisati 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 9. jula 2022. godine.