Konkurs za upis novih studenata FCJK – treći upisni rok biće raspisan 2. septembra

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće 2. septembra 2020. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2020/2021, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.


Prijave na konkurs će se podnositi isključivo elektronski 3. septembra 2020. godine do 14 h.


Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka. Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me. Originalna dokumenta dostaviti preporučenom/kurirskom pošiljkom na adresu Fakulteta najkasnije do 4. Septembra 2020.


Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 4. septembra 2020. godine.


U septembarskom upisnom roku može se upisati 19 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 5. septembra 2020. godine.
Upis kandidata koji su stekli pravo na upis izvršiće se 8. septembra 2020. godine.