Konkurs za upis novih studenata FCJK – Treći upisni rok biće raspisan u subotu, 2. septembra 2023. godine

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće 2. septembra 2023. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2023/2024, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Prijave na konkurs podnose se na dva načina:

–              Lično 4. i 5. septembra 2023. godine od 10 h do 13 h u prostorijama Fakulteta. 

–              Elektronski na platformi upisi.edu.me 4. septembra do 16h ili slanjem skenirane dokumentacije na imejl adresu info@fcjk.me do 5. septembra u 16 h.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz  Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 5. septembra 2023. godine u 17 h.

U drugom upisnom roku mogu se upisati 24 studenta koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 7. septembra 2023.

Upis kandidata obaviće se 11. septembra 2023. godine od 10 do 12 h.

Budi i ti dio uspješne FCJK priče! 

#studirajcrnogorski