Kultura śećanja i zaborava

Gostovanje direktorice Muzeja novca Bojane Šupeljak na FCJK

U utorak 24. aprila na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju biće održano gostovanje direktorice Muzeja novca Bojane Šupeljak. Šupeljak će otvoriti temu Kultura śećanja i zaborava kojom će ukazati na ulogu muzeja u očuvanju naše tradicije. Da li možemo govoriti o individualnom i kolektivnom śećanju, kakva je muzejska djelatnost u Crnoj Gori te da li se dovoljna pažnja posvećuje čuvanju našega kulturnoga blaga predstavljaju samo neka od pitanja o kojima će biti riječi tokom razgovora s profesorima i studentima.
Gostovanje će biti organizovano u sali 1 Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju s početkom u 12 h. Medijator razgovora biće Marijana Terić. Ulaz je otvoren za sve zainteresovane pośetioce.