Ljetnja škola crnogorskoga jezika i kulture završava se danas

Danas se, pośetom Njegoševom mauzoleju na Lovćenu i rodne kuće na Njegušima, završava Ljetnja škola crnogorskoga jezika i kulture koju je na Cetinju organizovao Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
Školu je pohađalo jedanaest polaznika iz sedam zemalja: Austrije, Bugarske, Češke, Mađarske, Rumunije, Rusije i Tajvana. U pitanju su slavisti i studenti slavistike koji su nastavu uspješno pratili na A i B nivou ostvarivši predviđene ciljeve. Po završetku nastave uz uvjerenja o pohađanju Škole polaznici su dobili i Crnogorsku bojanku, kao i izabrana izdanja FCJK.

Škola je trajala dvije neđelje i bila je koncipirana u tri cjeline: časovi jezika i časovi književnosti odvijali su se kroz interaktivan rad na Fakultetu, dok su časovi kulture uglavnom sprovođeni kroz terensku nastavu. Polaznici su obišli više znamenitosti u centralnom i južnom dijelu Crne Gore, koje su im pomogle da se upoznaju s crnogorskom hiljadugodišnjom istorijom i kulturnom baštinom.

Nastavu je izvodilo deset profesora i saradnika Fakulteta za crnogorski jezik i književnost: Jelena Šušanj, Andrijana Nikolić, Milan Marković, Sanja Orlandić svakoga dana su s polaznicima predano radili na specifičnostima crnogorskoga kao jednoga od štokavskih jezika, ukazujući na gramatičke i leksičke crte crnogorskoga jezika te na sociolingvističke aspekte štokavštine; Vasko Raičević i Ethem Mandić predstavili su im značajke crnogorske drame i odnos crnogorske književnosti i filma; a u crnogorsku istoriju i kulturu uputili su ih Aleksandar Radoman, Adnan Čirgić, Stefan Todorović i Irena Delja.

Vizuelni identitet Ljetnje škole osmislili su grafički dizajneri i vizuelni umjetnici Milutin Marković i Dejan Batrićević, dok je pripremom Škole i organizacijom njenoga rada vješto i uspješno upravljala Irena Delja.