Na Fakultetu za crnogorski jezik održana tribina “OBRAZOVANJE JE ULAGANJE U BUDUĆNOST”

Obrazovni sistem u Crnoj Gori nalazi se u tužnoj situaciji. Ne postoje elementarni uslovi za rad u školama. Problemi su nagomilani godinama, a ne rješavaju se i nema jasne strategije da se izađe iz te situacije. Svemu tome doprinosi politika, a u posljednje vrijeme, nažalost, uticaj vrši i crkva i u izbor nastavnog kadra i direktora. Zabrinjavaju i pokušaji uvođenja vjerske nastave u škole, što je protivzakonito i protivustavno. Mnogo toga treba promijeniti po uzoru na sisteme obrazovanja u razvijenim evropskim zemljama i Americi, đe nema politizacije i klerikalizacije, poručili su: Aleksandra Radoman-Kovačević, Danijela Bokan, Slobodan Backović i Sava Kovačević, učesnici tribine Obrazovanje –  ulaganje u budućnost, održane na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.

Problem u obrazovanju je i to što zapravo i ne znamo što želimo i što nijesmo svjesni vrijednosti i važnosti obrazovanja. Svi nastavnici nijesu dovoljno motivisani da prenesu znanje, što dovodi do toga da roditelji plaćaju dodatne časove da bi njihova đeca imala odlične ocjene.

Nije dobro ni to, što se nerijetko dešava, što učenici, ne znaju da upotrijebe stečeno znanje ili ne razumiju ono što samo ponavljaju, odnosno što su naučili napamet. Treba razvijati svijest učenika, učiti ih pravim vrijednostima još od prvih razreda osnovne škole, poručili su učesnici tribine.

„Sam proces i uslovi rada u školama nijesu dobri. Postoji čitava lepeza problema u posljednjih desetak ili petnaestak godina. Nagomilali su se problemi a nema jasne strategije da se izađe iz te priče”, kazao je prof. dr Slobodan Backović, nekadašnji ministar prosvjete, ističući kako se djelovanje ljudi iz politike i crkve prenijelo na škole te da se ne smije dozvoliti uvođenje vjeronauke u nastavu, jer bi se to loše odrazilo na državu Crnu Goru.

„Ministar treba da bude, kao što je to u razvijenim zemljama, šef obrazovne politike, bavi se programima i uslovima rada, a ne time ko će biti direktor, kao što je to trenutno slučaj u Crnoj Gori. Nije dobro ni što su mandati direktorima organičeni, odnosno moguće je biti direktor dva mandata po četiri godine. Bitno je da je direktor dobar, da škola postiže rezulate“, naglasio je Backović, podśećajući na primjere nekih direktora, koji su tu funkciju usješno obavljali po 30 i 35 godina.

Profesorica Danijela Bokan problem vidi u tome što ljudi u Crnoj Gori nijesu svjesni vrijednosti obrazovanja. Kaže da ima odličnih profesora u našem obrazovnom sistemu, ali učenici i pored toga ne postižu željeni rezultat. Razlog tome je činjenica da učenici ne vide svrhu učenja osim u tome su da dobiju odličnu ocjenu, a što je nerijetko zahtjev njihovih roditelja.
„Naša đeca su vrlo inteligentna, ali su i pored toga rezulatati na medjunarodnim testiranjima vrlo loši. Ako je svrha rada u učionoci samo ocjena, onda griješimo. Problem je u tome što zapravo ne znamo što želimo i po kojem principu treba da funkcioniše cjelokupni obrazovni sistem. Primarno je da radimo u interesu učenika, da ulažemo u đecu, da ih naučimo da kritički promišljaju, uočavaju probleme u Zajednici i da posjeduju znanja kojim će te probleme riješiti. Ulaganjem u takvo obrazovanje najbolje ulažemo u zajednicu“, smatra profesorica Bokan, dodajući da treba imati precizne i stroge kriterijume za izbor direktora ali i nastavnika, jer kako je istakla, za svakog prosvjetnog radnika koji se istinski zalaže za svoju profesiju predstavlja poniženje kada čuje da se promjene rukovodećeg kadra u obrazovnim ustanovama vrše posredstvom partijskih licitacija.

Kao neko ko je sa đecom od prvih školskih dana, profesor razrede nastave Sava Kovačević smatra da je važno za đecu u tom uzrastu kako se učitelj ponaša, koje vrijednosti, stavove, vještine, kulturu, kompetencije ima.

„Naš obrazovni sistem se nije bavio nevidljim kompetencijama, već samo formalnim. Trebalo bi testirati kandidate i na osnovu toga ih postavljati na određena mjesta, a ne samo na osnovu stečene diplome. Nastavnik je dužan da razvija svijest o državnoj pripadnosti Crnoj Gori i njenoj kulturi, tradiciji i istoriji, što je propisano Opštim zakonom o obrazovanju, a svjedoci smo, nažalost, da se taj zakon često ne poštuje”, naglasio je Kovačević.

Tribina na FCJK održana je u organizaciji Centra za obuku i obrazovanje.