Na FCJK održana promocija knjige “Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca” autora Adnana Čirgića