Na FCJK održana tribina „Crna Gora danas“

Na Cetinju je danas, u organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, održana tribina „Crna Gora danas“. Učesnici su bili Aleksandar Radoman, prodekan za nastavu FCJK, Boban Batrićević, profesor FCJK, Miodrag Vlahović, predśednik Crnogorskoga helsinškog odbora te Aleksandar Saša Zeković, aktivista za ljudska prava i generalni sekretar Crnogorskoga helsinškog odbora. Moderator tribine bio je Milan Marković, prodekan FCJK i generalni sekretar Crnogorskoga PEN centra.

Istaknuti su osnovni problemi crnogorskoga društva danas, ali i stanje u prethodnome periodu koje je uslovilo današnju situaciju.

Aleksandar Radoman kritički se osvrnuo na manipulativne strategije koje su danas prisutne na crnogorskoj društvenoj sceni, u kontekstu identitetskih pitanja i poziva na dijalog kroz teze koje promovišu i vlast i opozicija. Ukazao je na to da identitetska pitanja u Crnoj Gori nijesu uzrok podjela, kako se to ističe i iz redova vlasti i opozicije, već su ona posljedica vrijednosnih i civilizacijskih podjela iz kojih proishode. „Crnoj Gori je danas svakako prijeko potreban dijalog i konsenzus. Ali ne dijalog o njenom građanskom, sekularnom i multikulturnom karakteru jer je on u njenim temeljima; ne dijalog o tome mogu li se pomiriti fašizam i antifašizam, šovinizam i multikulturalizam, fundamentalizam i pravo na slobodu religije; već društveni konsenzus o širokom prihvatanju vrijednosti demokratskoga društva, nakon kojega bi sve ostale političke, nacionalne ili vjerske razlike bile samo statistički podatak i dio nekonfliktnog, dinamičnog društvenog života“, zaključio je Radoman.

Boban Batrićević je istakao da se o situaciji u Crnoj Gori danas mora govoriti u kontekstu situacije u Srbiji, regionu i u kontekstu odnosa među velikim silama. Crnogorsko pitanje neophodno je internacionalizovati, a bez suštinske zapadne integracije Crne Gore, Kosova i Bosne i Hercegovine nema budućnosti tih država. Koliko god značajne bile poveznice sa zapadnoevropskim zemljama, EU i SAD, bez stvaranja jedinstvenoga suverenističkog bloka u Crnoj Gori nema nade za oporavak društva. Nasuprot integralnom srpstvu, koje je definisano novim memorandumom SANU iz 2011, mora se stvoriti jak građanski otpor i osvježeni suverenistički blok koji će pokazati i spremnost i umijeće da se suprotstavi pošastima našega vremena. Crna Gora ima prednost u odnosu na ostale zemlje regiona u tome što ima manjinske narode koji pružaju potpunu podršku sekularnom, građanskom uređenju društva i zbog toga su jednako izloženi udaru kleronacionalizma kao i građanski orijentisani Crnogorci. „Na nama je!“, zaključio je dr Boban Batrićević.

Crnogorski građanski aktivista za ljudska prava i generalni sekretar CHO Aleksandar Saša Zeković govorio je iz prizme kršenja ljudskih prava od strane instutucija aktulne vlasti, o ćutnji nekadašnjega NVO sektora, o govoru mržnje, apostrofirajući prekomjernu upotrebu sile i hemijskih sredstava od strane policije na Cetinju 5. septembra ove godine. Zeković je precizno dokumentovao sve glavnije slučajeve prekomjerne upotrebe sile i kršenja ljudskih prava, a posebno je istakao neodgovornost zdravstvenih vlasti po pitanju sprečavanja širenja pandemije koronavirusa i nesposobnost da se spriječi enorman broj žrtava virusa. Desekularizaciju društva i otvoreno miješanje Crkve Srbije i Zeković vidi kao jedan od ključnih problema Crne Gore, kao i negiranje vjerskih prava pripadnika Crnogorske pravoslavne crkve. Takođe je istakao da je novo vrijeme izrodilo nove vidove građanskoga otpora i nove aktere civilnoga društva koji pokazuju spremnost da se suprotstave društvenoj destrukciji.

Tribina je zaključena ekspozeom gdina Miodraga Vlahovića, crnogorskoga diplomate, bivšega ambasadora i ministra inostranih poslova. Vlahović je potcrtao značaj Fakulteta za crnogorski jezik i književnost u prilikama u kojima izostaje glas ostalih crnogorskih naučnih, obrazovnih i kulturnih institucija, u prvome redu Univerziteta Crne Gore i CANU. Crnoj Gori potreban je istorijski kompromis da Crnu Goru svi prihvate kao nezavisnu državu. Na osnovu toga kompromisa mogu se sklapati svi ostali: politički, društveni, kulturni i drugi. Aktuelni crnogorski trenutak vidi kao pobjedu negacije Crne Gore a ne kao pobjedu promjene koje su neophodne svakom društvu. Crnoj Gori doista su potrebne promjene, ali one suštinske i strateški uokvirene. Tu strategiju ili nacionalni plan mogu artikulisati samo nove generacije, koje baštine i razumiju i afirmišu ideju građanske, prozapadne, multikulturne i nezavisne Crne Gore, zaključio je gospodin Miodrag Vlahović.

Na FCJK će śutra u 10h biti organizovana tribina „Crnogorska kultura danas“, na kojoj će govoriti Adnan Čirgić, Milorad Popović, Suzana Pajović, Andrej Nikolaidis i Đorđe Šćepović.

PR služba FCJK