Na FCJK održana tribina na temu Bogišićev Zakonik i njegovo nasljeđe

Na FCJK odžana je tribina pod nazivom Bogišićev Zakonik i njegovo nasljeđe. Na tribini su govorili prof. dr Slavko Burzanović, prof. dr Mladen Vukčević, sudija Ivan Perović i doc. dr Boban Bartićević.