Na FCJK održano predavanje Bobana Batrićevića povodom 100 godina od izbijanja Oktobarske revolucije