Na FCJK održano predavanje prof. dr Emine Berbić-Kolar