Na FCJK održano predavanje istoričara Petra Lekića “Vladimir Dukljanski – život i djelo”