Na FCJK održano predavanje istoričara Vukote Vukotića povodom 80 godina od izbijanja Španskoga građanskog rata