Na FCJK održano predavanje na temu „Poetika Borislava Pekića”