Na FCJK održano predavanje Vila Firta na temu “Šta je umjetnost prevođenja”