Na FCJK predstavljen rad Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu