Na Interancionalnome sajmu knjiga promovisana knjiga Milana Markovića “Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu Vremenu čuda”