Najava konkursa – master studije 2022/2023.

Fakultet za crnogorski jezik i književnost će u srijedu, 28. 9. raspisati konkurs za upis na prvu godinu master studija (120 ECTS) za studijsku 2022/2023. godinu koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori kao i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita ili završenim specijalističkim studijama iz odgovarajuće oblasti nauka sa srednjom ocjenom ne nižom od 8,00.

Studije se finansiraju iz budžeta Crne Gore i traju četiri semestra (120 ECTS). Minimalan broj studenata za organizovanje master studija je pet, a maksimalan trideset.

Prijave na konkurs podnose se lično ili elektronski 29. i 30. septembra 2022. godine do 14 h.

Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2020/09/prijavni-list-za-master-studije.pdf.

Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me. Originalna dokumenta dostaviti preporučenom/kurirskom pošiljkom na adresu Fakulteta zaključno s 30. septembrom 2022. godine.

Prijemni ispit biće organizovan 1. oktobra 2022. u 9 h u prostorijama Fakulteta. Lista kandidata biće objavljena 2. oktobra 2022. na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta, a upis primljenih kandidata biće organizovan 4. oktobra 2022. od 10 h do 13 h u prostorijama Fakulteta.