Novo izdanje FCJK “Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine”

U biblioteci Montenegrina FCJK objavljena je knjiga Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine autora Novice Vujovića. Knjigu su recenzirali Adnan Čirgić, Katarina Lozić-Knezović i Vukić Pulević, a kao urednici knjigu potpisuju Aleksandar Radoman i Sanja Orlandić.

Knjiga donosi pouzdan registar onomastičke građe bilježen od informatora s terena, kao i upućivanje na katastar i druge literaturne izvore. Ponuđena je analiza i klasifikacija prikupljenoga materijala na osnovu kojih autor konstatuje da tvorbeni modeli i semantičko-strukturne odlike troponima i antroponima Barjamovice, Velestova i Markovine u cjelini čine prirodni dio crnogorskoga imenoslova.