Obavještenje

Upis primljenih kandidata obaviće se u poneđeljak 12. oktobra u prostorijama Studentske službe u periodu od 10-13 h. Primljeni kandidati su dužni da prilože dvije fotografije za indeks i dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u kopirnici).