Obavještenje

Upis primljenih kandidata obaviće se u četvrtak 8. jula u prostorijama Studentske službe u periodu od 10-14 h. Primljeni kandidati su dužni da prilože dvije fotografije za indeks i dva popunjena ŠV obrasca (kupuju se u kopirnici).