OBAVJEŠTENJE

Polaganje crnogorskoga jezika za strance biće odloženo u periodu od 6. jula do 30. avgusta.