Obavještenje o izboru dekana Fakulteta za crnogorski jezik i književnost

Upravni odbor Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na 67. śednici jednoglasnom odlukom izabrao je doc. dr Aleksandra Radomana za dekana FCJK u trogodišnjem mandatu. Mandat novoga dekana počinje 26. juna 2023. godine.