Obavještenje o preuzimanju diploma

Studenti osnovnih studija FCJK, koji su studije završili do 20. oktobra 2021. godine, dužni su preuzeti diplomu i dopunu diplome (supplement).
Diplome se nalaze u studentskoj službi Fakulteta i mogu se podići svakim radnim danom od 9 do 14 časova.
Za preuzimanje diplome i dopune diplome studenti uplaćuju 30,00 eura na žiro račun Fakulteta kod CKB banke 510-43162-49.