Odbrana diplomskog rada studentkinje Marije Marđonović