Odbrana diplomskog rada studentkinje Seade Ćetković