Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Identitet u romanu Bašta, pepeo Danila Kiša”, kandidatkinje Itane Kaluđerović br. indeksa 3/2015