Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada Književno djelo Stefana Zanovića u konteksu prosvjetiteljstva, kandidata Stefana Todorovića br. indeksa 36/14