Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Književnoistorijski značaj Petra I Petrovića Njegoša”, kandidatkinje Jovane Radović br. indeksa 18/2015