Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Načelo apsurda u romanu Stranac Alberta Kamija”, kandidatkinje Nine Andrić br. indeksa 4/2015