Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Pjesnička geneza Dušana Kostića”, kandidata Đorđa Šćepovića br. indeksa 16/2014