Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada Postmodernističko pripovijedanje Miodraga Vukovića, kandidatkinje Jovane Vuković br. indeksa 44/14