Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada Primijenjeni narativni postupak i struktura romana “Kad su cvetale tikve” Dragoslava Mihailovića, kandidatkinje Anđele Bulatović br. indeksa 46/16