Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Pripovjedna strategija i slika svijeta u romanu Doktor Faustus Tomasa Mana”, kandidatkinje Irene Delje br. indeksa 23/2015