Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Romaneskna trilogija Andreja Nikolaidisa”, kandidatkinje Edone Bakalović br. indeksa 27/2015