Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada Smisao simbola i boja u zbirci “Kameni spavač” Maka Dizdara, kandidatkinje Enise Osmanagić br. indeksa 12/14