Odluka o obrazovanju Komisije za odbranu diplomskoga rada studenta Andrije Radovića