Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Usmena književnost u crnogorskoj književnoj istoriografiji – najznačajniji predstavnici”, kandidatkinje Jelene Martinović br. indeksa 7/2015