Odluka o obrazovanju Komisije za odbranu master rada kandidata JAKOVA MARKOVIĆA