Odluka o obrazovanju Komisije za odbranu master rada kandidatkinje Jelke Malović

Master rad „Poetika romana Putnik Sretena Asanovića“ dostupan je u Biblioteci Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.