Odluka o obrazovanju Komisije za odbranu master rada kandidatkinje Sanje Uskoković

Master rad „POETIKA POSTMODERNIZMA U ROMANU ŽENSKA FRANCUSKOG PORUČNIKA DŽONA FAULSA“ dostupan je u Biblioteci FCJK.