Odluka o raspisivanju konkursa za izbor dekana FCJK