ODLUKE o obrazovanju komisije za odbranu diplomskih radova

 • Odluka o obrazovanju komsije za odbranu diplomskoga rada “Njegoševa nagrada za književnost u kontekstu društveno-istorijskih promjena u Crnoj Gori, kandidatkinje Anđele Kaluđerović, br. indeksa 41/15
 • Odluka o obrazovanju komsije za odbranu diplomskoga rada “Život i stvaralaštvo Tina Ujevića u Crnoj Gori”, kandidatkinje Svetlane Martinović, br. indeksa 40/16
 • Odluka o obrazovanju komsije za odbranu diplomskoga rada “Pripovjedni i simbolički okviri u djelu Srce tame Džozefa Konrada” ,kandidatkinje Olge Jabučanin, br. indeksa 45/16
 • Odluka o obrazovanju komsije za odbranu diplomskoga rada “Simbolika vječnog vraćanja u romanu Nepodnošljiva lakoća postojanja Milana Kundere”, kandidatkinje Suzane Marjanović, br. indeksa 6/16
 • Odluka o obrazovanju komsije za odbranu diplomskoga rada “Metamorfoza ljudskog usljed ratnih katastrofa u romanima Kiklop Ranka Marinkovića i Klanica pet Kurta Vonneguta”, kandidatkinje Erne Rujović, br. indeksa 24/16
 • Odluka o obrazovanju komsije za odbranu diplomskoga rada “Socijalno nasuprot nadrealističkom u romanu Nevidbog Rista Ratkovića”, kandidatkinje Almine Muković, br. indeksa 5/16
 • Odluka o obrazovanju komsije za odbranu diplomskoga rada “Slika svijeta u romanu Kako upokojiti vampira Borislava Pekića”, kandidatkinje Tamare Đuranović, br. indeksa 7/16
 • Odluka o obrazovanju komsije za odbranu diplomskoga rada “Postmodernizam u djelima Željka Stanjevića i Zorana Kopitovića”, kandidata Miloša Milačića, br. indeksa 29/16
 • Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada “Metodički pristup romanu F. M. Dostojevskog Braća Karmazovi”, kandidatkinje Milice Mušikić br. indeksa 1/16
 • Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada “Kritička bibliografija rječnika o crnogorskim govorima”, kandidatkinje Ive Vujović, br. indeksa br. indeksa 10/16
 • Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada “Antijunak modernog romana”, kandidatkinje Kristine Donski, br. indeksa 2/16
 • Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada “Fantastičko razrješenje u pričama E. A. Poa”, kandidatkinje Andriane Mujović, br. indeksa 12/16
 • Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada “Status vremena u romanu Zlo proljeće Mihaila Lalića”, kandidatkinje lvone Barjaktarović br. indeksa 45/14
 • Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada “Poema Došljaci – Pjesme Ali Binaka Radovana Zogovića”, kandidatkinje Ljeonore Vuljaj, br. indeksa 11/15
 • Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada “Počeci književne montenegristike”, kandidata Miloša Popovića, br. indeksa 43/18
 • Odluka o obrazovanju komsije za odbranu diplomskoga rada “Simbolika i značaj četiri praelementa (Vatra, voda, vazduh i zemlja), kandidatkinje Julke Pejović br. indeksa 43/16