ODLUKE o obrazovanju komisije za odbrane diplomskih radova

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada LIKOVI SA DRUŠVENE MARGINE U MOPASANOVIM NOVELAMA studentkinje Đine Durković br. indeksa 37/16

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada POETIKA ROMANA “JEDAN RAZOREN UM” LAZARA KOMARČIĆA studentkinje Adriane Globarević br. indeksa 15/17

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada DJECA KAO GLAVNI LIKOVI U PRIPOVIJETKAMA ISAKA SAMOKOVLIJE studenta Amira Duškića br. indeksa 4/17

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada DNEVNIK O ČARNOJEVIĆU – SUMATRIZAM I SKRIVENI MOTIVI studenta Luke Krstićevića br. indeksa 11/17