Održana prezentacija i promocija digitalnoga servisa FCJK baza

Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost je u srijedu 12. oktobra održana promocija i prezentacija novoga digitalnog servisa Fakulteta.

FCJK baza (http://fcjkbaza.me/) integralna je platforma za sva izdanja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Osmišljena kao web servis za čuvanje, organizovanje, prikupljanje, arihiviranje i sortiranje digitalizovanih sadržaja, ona pruža mogućnost besplatnog uvida u sva izdanja Fakulteta koja do danas iznose preko 170 knjiga originalnog autorskog naučnoistraživačkog sadržaja. Osim što su u bazi dostupna sva digitalna izdanja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, u njoj su skladišteni i svi brojevi naučnog časopisa Lingua Montengrina, a postojanje ovakve web platforme omogućava digitalizaciju i svih tekućih i budućih istraživanja koje se sprovode kako na Fakultetu, tako i izvan njega.

O detaljima novoga digitalnog servisa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost govorio je prodekan za nauku i međunarodnu saradnju doc. dr Milan Marković, dok je o procesu regstracije i sistemu funkcionisanja ove web platforme prisutne uputio tehnički urednik Milutin Marković.