Održana promocija online kursa crnogorskog jezika

Danas je u press centru Vlade Crne Gore održana promocija online kursa crnogorskog jezika, zajedničkog projekta Uprave za dijasporu i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja. Na promociji su govorili pomoćnik direktora Uprave za dijasporu mr Ivan Jovović, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Ethem Mandić i profesor na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost Milan Marković.

U uvodnom izlaganju pomoćnik direktora Uprave za dijasporu mr Ivan Jovović je istakao da je online kurs crnogorskog jezika nastao kao institucionalna potreba i odgovor crnogorskih državnih organa i ustanova na potrebe našeg iseljeništva. Ukazao je da: “sporazum o saradnji između Uprave za dijasporu i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja zaključen u martu ove godine definisao je saradnju na različitim projektima, prije svega, pomoć u edukaciji dijaspore iz oblasti crnogorskog jezika i kulture Crne Gore, te drugih oblika prosvjetno-kulturne saradnje, s obzirom da je jezik osnov za očuvanje identiteta jedne nacionalne zajednice. Takođe, ovo je prilika da ukažemo da je Uprava za dijasporu i ovim projektom omogućila još bolju komunikaciju sa svim onima koji Crnu Goru doživljavaju kao matičnu državu ili zemlju porijekla, što sve ukupno utiče na intenzivniju saradnju na relaciji Crna Gora i njena dijaspora.”

Prisutnima se potom obratio prodekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Ethem Mandić. Tom prilikom je iskazao zadovoljstvo ovim projektom i napomenuo da: “ Jezičke veze i naša kultura su osnov za očuvanje identiteta, a prenošenje jezika na što veći broj govornika i njegova popularizacija ne samo u dijaspori, nego i u drugim kulturama uopšte bi trebalo da bude primarni cilj naše jezičko-kulturne politike, a ovaj kurs je samo jedan od koraka koje smo u tom smislu preduzeli i realizovali.

Na kraju promocije profesor Milan Marković je govorio o stručnim i tehničkim elementima ovog online kursa. Naveo je da je kurs sastavljen od deset lekcija multimedijalnog i interaktivnog tipa koje su segmentirane na osnovne gramatičke i opšte komunikacijske kategorije. Sve lekcije sadrže audio primjere izgovora riječi te njihovo značenje na engleskom, španskom, turskom i albanskom jeziku. Na kraju lekcija nalaze se kratke revizije obrađivanog gradiva, dok je na samome kraju kursa osmišljena revizija cjelokupne obrađene građe koja korisnicima nudi mogućnost provjere usvojenih znanja.

Uzevši u obzir dosadašnju kvalitetnu saradnju između Uprave za dijasporu i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja, na promociji je istaknuta želja da se ta saradnja nastavi i unaprijedi novim i kvalitetnim projektima koji će biti lako dostupni crnogorskim iseljenicima.

Izvor: Uprava za dijasporu